Gezang 228


1   Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus die Heer en Koning is, halleluja.

2   Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

3   Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

4   De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.

5   Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.

6   De heilige Drievuldigheid, halleluja,
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

Liedboek voor de Kerken 1973